Opleiding | Notenleer/blokfluitles

Als de kinderen wat ouder zijn, zijn ze klaar om de eerste noten te leren lezen. Een basis in deze muziektheorie is onmisbaar om later voortvarend op een instrument aan slag te kunnen gaan.

Op de notenleer zijn kinderen op een leuke en ontspannen manier bezig met muziek. Tijdens de lessen zal vooral de muziektheorie aan bod komen, dus de leerlingen leren tijdens deze lessen om noten te lezen en om verschillende ritmes te klappen. Er wordt ook gebruik gemaakt van een blokfluit om de kinderen al hun eerste ervaring met een muziekinstrument te geven. Ook worden de lessen afgewisseld met muzikale films en computerprogramma’s.

Notenleer is bedoeld voor alle leerlingen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Deze lessen worden wekelijks op de basisschool of in ons verenigingslokaal gegeven, zoveel mogelijk aansluitend aan de lessen op school. De notenleer duurt in totaal ongeveer 2 jaar, de exacte duur is afhankelijk van de voortgang van de leerlingen. Na het afronden van de notenleer ontvangen de leerlingen van ons een getuigschrift.

Zodra de leerlingen een aantal theorielessen hebben gehad, kunnen ze al vrij snel een muziekinstrument gaan spelen. Over het algemeen houden wij hiervoor een richtlijn van 3 maanden notenleer aan.