Opleiding | Les op instrument

Kinderen vanaf groep 4 kunnen direct starten met muziekles op een instrument naar keuze. In principe kan gekozen worden uit een houten blaasinstrument (klarinet), een koperen blaasinstrument (trompet) of slagewerk. Mocht de leerling een specifieke wens voor een ander blaasinstrument hebben, dan kan in overleg met opleidingscommissie worden gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Alle leerlingen krijgen een muziekinstrument (in bruikleen) van de vereniging en hoeven dus niet zelf een instrument aan te schaffen. De lessen vinden eenmaal per week plaats en worden gegeven door een gediplomeerde docent. De leslocatie is afhankelijk van de wensen van de docent en is in veel gevallen een ruimte in ons verenigingslokaal of in sommige gevallen bij de docent thuis. Deze is dan echter altijd in of zeer dicht bij Simpelveld woonachtig.

Alle leerlingen kunnen in principe tot 18 jaar les op een instrument blijven volgen. Afhankelijk van de wensen en de voortgang is het mogelijk dat de les op instrument eerder of juist later stopt, dit kan worden besproken met de opleidingscommissie.

Voor ieder muziekinstrument is er een docent beschikbaar. Alle docenten bij onze vereniging hebben een professionele muziekopleiding (conservatorium of vergelijkbaar) gevolgd.