Opleiding | HaFa-opleiding

In hun lessen op instrument komt vanzelf een goede muziekopleiding aan bod. Daarom kunnen de muzikanten na verloop van tijd deelnemen aan HaFa-examens. Die examens vinden op een laagdrempelige wijze plaats in SImpelveld en Bocholtz en worden in samenwerking georganiseerd door de 4 HaFa-verenigingen van de gemeente Simpelveld.

De HaFa-opleiding bestaat uit 4 verschillende niveaus, die een leerling achtereenvolgens doorloopt, oplopend van HaFa-A tot D. In het algemeen duurt het volledig doorlopen van één niveau ong. 2 jaar. Elk HaFa-niveau bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Voor zowel het theorie- als het praktijkexamen zijn geen extra lessen nodig; het aantal lessen, dat leerlingen normaalgesproken per jaar krijgen, volstaat.

De docent beoordeelt wanneer een leerling klaar is voor een HaFa-examen en werkt vervolgens gericht naar het examenmoment toe. In de regel is de voorbereiding voor de examens dusdanig ingebouwd in de lessen dat er, behalve misschien op het proefmoment zelf, geen extra druk voor de jonge muzikant ontstaat.