Opleiding | HaFa-opleiding

In hun lessen op instrument komt vanzelf een goede muziekopleiding aan bod. Daarom kunnen de muzikanten na verloop van tijd deelnemen aan HaFa-examens, waar ze een officieel erkend diploma kunnen behalen. Onze muziekopleiding is daarmee dan ook een gecertificeerde muziekopleiding. Wij werken daarvoor samen met de Zuid-Limburgse Stichting In Uitvoering, die deze diploma’s mag verstrekken.

De HaFa-opleiding bestaat uit 4 verschillende niveaus, die een leerling achtereenvolgens doorloopt, oplopend van HaFa-A tot D. In het algemeen duurt het volledig doorlopen van één niveau ong. 2 jaar. Elk HaFa-niveau bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Alle leerlingen leggen eerst het theorie-examen af en daarna het bijbehorende praktijkexamen. Voor het theorie-examen zullen er een aantal extra opfrislessen gegeven worden, zodat de theorie van de notenleer weer vers in geheugen is gegrift. Voor het praktijkexamen zijn geen extra lessen nodig; het aantal lessen, dat leerlingen normaalgesproken per jaar krijgen, volstaat.

De docent beoordeelt wanneer een leerling klaar is voor een HaFa-examen en werkt vervolgens gericht naar het examenmoment toe. In de regel is de voorbereiding voor de examens dusdanig ingebouwd in de lessen dat er, behalve wellicht op het proefmoment zelf, geen extra druk voor de jonge muzikant ontstaat.