Bestuursleden


Voorzitter
vacant
Hub Mohnen
secretaris
Patrick Schoonbrood
penningmeesterSusanne Boumans-van de Weijer
Robert Geensen

Jo Meijers

Simone Lumeij-van Weersch
asprirant


Richard de Boer
beschermheer